Win kaarten voor Soof de Musical!

Op de Facebookpagina van Nederland Proeft vind je een video van Winston Post, waarbij hij jou oproept om een leuke reactie achter te laten. Verzamel zo veel mogelijk likes op jouw reactie en maak kans op kaarten!

 • Volgers die met hun reactie de meeste likes hebben verzameld, winnen kaarten voor Soof de Musical.
 • Er worden 3 x 2 kaarten aangeboden voor de voorstelling van 28-02-2019 in de Westergasfabriek, Amsterdam.
 • Bij gelijkspel worden de kaarten verloot onder de volgers die de meeste likes hebben verzameld.
 • De winactie sluit op maandag 26 november om 12:00 uur.

Bekijk de algemene voorwaarden. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene voorwaarden win actie kaarten Soof de Musical 

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie’) zijn van toepassing op prijsvragen/win acties op de website van Nederland Proeft (www.nederlandproeft.com)  en Facbebook-pagina (Facebook.nl/nederlandproeft). Deze prijsvraag wordt uitgeschreven en beheerd door New Sense Media, Lloydstraat 23 3024 EA Rotterdam. De prijsvraag wordt verstrekt door Soof de Musical. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie.

 1. Deze actie staat geheel los van Facebook en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd.
 2. De prijs wordt verstrekt door Soof de Musical.
 3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 4. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. New Sense Media  kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 5. De winnaars kunnen via Facebook bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven Facebookprofiel.
 6. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/win actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is New Sense Media gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 9. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. New Sense Media is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 10. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Soof de Musical. New Sense Media niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. De datum van de prijsuitreiking wordt door Soof de Musical bepaald.
 11. New Sense Media is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van transportbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende de prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen. New Sense Media kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het transportbedrijf is achtergelaten.
 12. De persoonsgegevens van de winnaar worden gebruikt om uitvoering te geven aan de uitreiking van de prijs. In dat kader is New Sense Media gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de prijsuitreiking. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na de prijsuitreiking, worden de persoonsgegevens direct gewist.
 13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden verzonden.
 14. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. New Sense Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 15. New Sense Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 16. New Sense Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 17. New Sense Media is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. New Sense Media is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie gedurende de looptijd van de prijsvraag/win actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/win actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat New Sense Media daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/win actie, zal door New Sense Media op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 19. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 20. New Sense Media behoudt zich het recht voor de prijsvraag op enig moment zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van reden af te breken of te beëindigen.
 21. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/win actie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/win actie. New Sense Media zal zo spoedig mogelijk reageren.
 22. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 23. De winactie sluit op maandag 26 november om 09:30 uur.
 24. De winnaar wordt – in geval van gelijk spel – door loting bepaald.
 25. De winnaar wordt bekend gemaakt via de Facebook-pagina van Nederland Proeft.
 26. Als de winnaar niet te bereiken is of niet binnen 24 uur op het bericht van Nederland Proeft antwoordt, vervalt de prijs.
 27. Men wint de aangegeven prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 28. Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden voor de prijsvraag.
 29. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder aparte kennisgeving door New Sense Media gewijzigd worden.