Winston reist dit seizoen stad & land af op een elektrische bakfiets van Babboe. Goed nieuws, want jij maakt kans op een gloednieuw model! 

Wat moet je doen?

 1. Ga naar facebook.com/NederlandProeft
 2. Deel jouw aspergerecept onder de video van Winston (bovenaan de pagina). 
 3. Verzamel zoveel mogelijk likes!
 4. Op zondag 23 juni wordt de winnaar bekend gemaakt via de Facebook pagina van Nederland Proeft.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden win actie Babboe Bakfiets. Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie’) zijn van toepassing op prijsvragen/win acties op de website van Nederland Proeft (www.nederlandproeft.com)  en Facebook-pagina (Facebook.nl/nederlandproeft) en Instagram pagina instagram.com/nederlandproeft. Deze prijsvraag wordt uitgeschreven en beheerd door New Sense Media, Lloydstraat 23 3024 EA Rotterdam. De prijsvraag wordt verstrekt door Babboe. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie.

 • Deze actie staat geheel los van Facebook en Instagram en wordt op geen enkele manier door Facebook of Instafram gesponsord, ondersteund of georganiseerd.
 • De prijs wordt verstrekt door Babboe. 
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. New Sense Media  kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars kunnen via Facebook of Instagram bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven Facebook of Instagram profiel.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/win actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is New Sense Media gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. New Sense Media is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Babboe. New Sense Media niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. De datum van de prijsuitreiking wordt door Babboe bepaald.
 • New Sense Media is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van transportbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende de prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen. New Sense Media kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het transportbedrijf is achtergelaten.
 • De persoonsgegevens van de winnaar worden gebruikt om uitvoering te geven aan de uitreiking van de prijs. In dat kader is New Sense Media gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de prijsuitreiking. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Na de prijsuitreiking, worden de persoonsgegevens direct gewist.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. New Sense Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • New Sense Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • New Sense Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • New Sense Media is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • New Sense Media is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/win actie gedurende de looptijd van de prijsvraag/win actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/win actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat New Sense Media daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/win actie, zal door New Sense Media op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 • New Sense Media behoudt zich het recht voor de prijsvraag op enig moment zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van reden af te breken of te beëindigen.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/win actie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/win actie. New Sense Media zal zo spoedig mogelijk reageren.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winactie sluit op donderdag 20 juni om 10:00 uur.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt via de Facebook en Instagram-pagina van Nederland Proeft.
 • Als de winnaar niet te bereiken is of niet binnen 24 uur op het bericht van Nederland Proeft antwoordt, vervalt de prijs.

Men wint de aangegeven prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze deelnamevoorwaarden voor de prijsvraag. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder aparte kennisgeving door New Sense Media gewijzigd worden.